Wszystkich zainteresowanych, zarówno dorosłych, jak i dzieci, zapraszam na wykonanie biorezonansu NLS, jako wsparcie leczenia konwencjonalnego, metodą stacjonarną, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie informacji na temat swojego stanu zdrowia. 

Za pomocą tej diagnostyki można wykryć patogeny(bakterie, grzyby, wirusy i pasożyty) ze wskazaniem na konkretne miejsca ich występowania w organizmie, uzyskać informacje na temat witamin, metali ciężkich, pierwiastków, aminokwasów na poziomie komórkowym oraz ujawnić choroby, szczególnie te w początkowej fazie, co jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe przy wykorzystaniu innych metod badawczych, które wykazują już ukształtowane procesy chorobowe.

Dodatkowo biorezonans pokazuje prognozy patomorfologiczne, czyli dotyczące chorób, co pozwala na ich wcześniejsze wykrycie i podjęcie odpowiednich działań. Możliwe jest również wykonanie badania krwi, zajęcie się alergenami oraz sprawdzenie poziomu etanoli.

 

W Niemczech, Chinach oraz w Rosji, urządzenia tego typu używane są od wielu lat na oddziałach szpitalnych i przychodniach oraz w prywatnej praktyce lekarskiej.

 

Trochę historii:

Raymond Rife wszystko zapoczątkował, stosując rezonansową długość fali. Rezultat zastosowania rezonansowej długości fali polega na tym, że mikroorganizmy niewidoczne w białym świetle stają się nagle widoczne w świetle odbitym.

Stają się widoczne, gdy częstotliwość światła rezonuje z ich własnym widmem promieniowania. Rife ujrzał w ten sposób mikroorganizmy, które dotąd były niewidoczne i obserwował ich przenikanie do struktury tkanek.

Odkrycie Rife’a pozwoliło mu obserwować organizmy, których nikt wcześniej nie był w stanie dojrzeć przy pomocy zwykłego mikroskopu.

Oświetlał mikroorganizmy(zazwyczaj wirusy i bakterie) dwoma różnymi długościami o tej samej ultrafioletowej krótkiej częstotliwości, która rezonowała z widmowa częścią mikroorganizmu. Te dwie długości fali oddziaływały na siebie wzajemnie w punkcie zetknięcia. To oddziaływanie w rzeczywistości rodziło trzecia – dłuższą fale, która trafiała w widzialna część widma elektromagnetycznego.

Było to odkrycie, przy pomocy którego Rife uczynił widzialnymi mikroorganizmy.

Metoda diagnostyki i terapii elektroakupunkturowej wprowadzona została do medycyny w 1953 roku przez doktora medycyny Reinholda Volla.

Zdjęcia poniżej obrazują porównanie zdjęć z rezonansu magnetycznego oraz tego wykonanego na podstawie biorezonansu. Jak widać obie metody ukazują ten sam stan chorobowy.

Wszystko we wszechświecie komunikuje się ze sobą przez drgania i wibracje. Wszystkie rzeczy i istoty żywe w znanym nam świecie posiadają własną wibracje – także wszystkie organy i komórki naszego ciała i cała materia. 

Jeśli zbadamy materię pod względem jej energii drgań, stwierdzimy, że różne obiekty najczęściej drgają z różną częstotliwością – niektóre drgają z tą samą, inne z podobną.

Biorezonans umożliwia przebadanie organizmu na obecność patogennych drgań, usunięcie drgań chorobotwórczych i przesłanie zdrowych. 


U podstaw metody biorezonansowej leży fakt, że każda żywa istota – każdy jej układ i narząd, każda tkanka i każda komórka – emituje prąd elektryczny i pole elektryczne. Diagnostyka bazująca na tym zjawisku pokazuje, czy narząd emituje pole odpowiadające zdrowemu organowi, lub, czy uległ on procesowi patologicznemu. Co więcej, znane są częstotliwości emitowane przez każdą poszczególna bakterie, wirusa, pasożyta.

Każdy mikroorganizm, patogen, organ, czy komórka emitują określone drgania elektromagnetyczne. Biorezonans rozróżnia częstotliwości zdrowych komórek oraz częstotliwości np. patogenów, zmian chorobowych. Urządzenie NLS przekazuje sygnały z organizmu do komputera, gdzie są one przetwarzane w czytelne opisy, cyfry lub obrazy.

Urządzenia NLS biorezonans służą w analizie:

 • układu kostno-stawowego 
 • układu limfatycznego 
 • układu naczyniowego 
 • układu nerwowego 
 • układu moczowo-płciowego 
 • układu oddechowego 
 • układu trawiennego 
 • układu hormonalnego 
 • wykrywaniu i rozpoznaniu patogenów takich jak: bakterie, grzyby, wirusy i pasożyty 
 • składników krwi, hormonów, enzymów 
 • alergenów i toksyn środowiskowych 

Obecnie na świecie powstało wiele różnych urządzeń tego typu. Część z nich posiada atest medyczny i urządzenia te wykazują się niezwykle dużą efektywnością diagnostyczną. Ważne że większość urządzeń obsługiwanych przez doświadczonego informodiagnostę wykazuje wysokie pokrycie uzyskanych informacji ze stanem rzeczywistym organizmu. Jest to niesamowicie ważne, ponieważ skan wykonany przez osobę bez niezbędnego doświadczenia pokazuje „różne” wyniki, nie rzadko nie zgodne z rzeczywistością, co ma później niestety swoje odzwierciedlenie na temat opinii o tej niezwykle skutecznej metodzie diagnostycznej. 

 

Należy podkreślić, że pomimo wysokiej skuteczności tego rodzaju diagnostyki, nie stawiamy na podstawie uzyskanych wyników diagnozy. Aby to zrobić, zazwyczaj wymagane są dodatkowe, uzupełniające i potwierdzające badania medyczne.

 

 

W urządzeniach  z grupy skanerów 3D, to impulsy elektromagnetyczne podawane są  w odstępach milisekud przez układy mikrochipów umieszczonych wewnątrz słuchawek nausznych na poziomie głowy lub materiału DNA podanego do analizy w komorze rezonansowej. 

Dają one różny poziom przewodnictwa. To z kolei jest rejestrowane przez te czujniki i przetwarzane przez oprogramowanie komputerowe. 

Następnie jest porównywane ze wzorcami zdrowych i chorych tkanek, narządów itd. Tak właśnie  powstaje mapa ciała  ze wskazaniem na informacje o miejscach które funkcjonują nieprawidłowo.

Dodatkowo taka analiza, umożliwia pozyskanie informacji dotyczących  zagrożeń mikrobiologicznych w poszczególnych narządach. Wskazuje aktywne patogeny jak: wirusy, bakterie, pierwotniaki, pasożyty lub grzyby.