PRZECIWSKAZANIA DO BIOREZONANSU

Oświadczam że zostałem/zostałam poinformowana o tym że urządzenie nie jest urządzeniem medycznym a wykonujący zabieg biorezonansu nie jest lekarzem.

PACJENT POWINIEN

FORMULARZ