Konsultacje Onkologiczne

Pierwsza rozmowa konsultacyjna jest bezpłatna. Udzielam pomocy telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatorów internetowych. W pierwszym miesiącu przekazuję najwięcej informacji oraz niezbędnych materiałów. Omawiam zalecenia dietetyczne, dobór preparatów zdrowotnych, informacje na temat oczyszczania i wzmacniania organizmu. Kolejne miesiące to wprowadzanie nowych wytycznych i utrwalanie już wprowadzonych.

Wspomaganie leczenia chorób nowotworowych

Porady BIO Dietetyczne

Minimalizowanie skutków ubocznych leczenia konwencjonalnego

Odzyskanie i utrzymanie poprawnie działającego systemu immunologicznego

Przywrócenie sprawności organów wewnętrznych

Zniwelowanie dolegliwości związanych z chorobą nowotworową

Zminimalizowanie ryzyka powstania choroby nowotworowej

Wsparcie w terapii hormonalnej

Dodatkowe informacje ofertowe jest możliwość uzyskać również na stronie internetowej ascaris.pl.