Wspomaganie leczenia chorób nowotworowych

Minimalizowanie skutków ubocznych leczenia konwencjonalnego

Odzyskanie i utrzymanie poprawnie działającego systemu immunologicznego

Przywrócenie sprawności organów wewnętrznych

Zniwelowanie dolegliwości związanych z chorobą nowotworową

Zminimalizowanie ryzyka powstania choroby nowotworowej