Dlaczego nasi dziadkowie i babcie nie musiały ozonować żywności? Dlaczego my to musimy robić???

Wszystkiemu winne są wszechobecne syntetyczne chemikalia, czyli pestycydy i herbicydy.  Może na początek parę zdań objaśnienia, co to takiego jest, te jakieś pestycydy czy herbicydy:)?

Herbicydy – dzięki nim producenci kontrolują wzrost chwastów. Dzielimy je na dwie grupy, te, które niszczą określoną grupę roślin uprawnych, oraz te, które niszczą wszystkie rośliny.

Pestycydy – są to środki ochrony roślin, nazywane inaczej fito farmaceutykami. Chronią one rośliny przed grzybami, owadami i chwastami. Maja za zadanie utrzymywać rośliny w dobrej kondycji zdrowotnej. Mają szerokie zastosowanie, wykorzystywane są w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, czy obszarach miejskich.

Smart Helmet

Jakie są wady pestycydów?

Pestycydy, po tym jak zostaną użyte na rośliny, albo na glebę, przechodzą cykl przemian, fizycznych, chemicznych i biologicznych i zanieczyszczają glebę, wody a wraz z nimi, zostają przeniesione do tkanek roślinnych i zwierzęcych a nawet ludzkich.

Obecnie mamy wystarczająco dużo dowodów na to, że cząsteczki wielu pestycydów a szczególnie pestycydy chlorowe, pozostają w glebie i wodzie przez lata albo dziesięciolecia a ich stężenie w bardzo małych ilościach w wodzie (trzecia milionowa), mogą być zwielokrotnione biologicznie 105-107 razy w tkankach bezkręgowców, ryb, ptaków, i ssaków a ostateczne stężenie osiąga milionowe ilości (ppm) u zwierząt.

zanieczyszczenie gleby i wód.

zasolenie i wymywanie nawozów,

wysoką toksyczność i długi czas degradacji,

niszczenie organizmów pożytecznych,

akumulacja w środowisku, prowadząca do bioakumulacji w tkankach roślin i zwierząt prowadząca do chorób i mutacji,

 

Podział pestycydów ze względu na kierunek działania:

 • Zoocydy– środki do zwalczania szkodników zwierzęcych
  • insektycydy – środki owadobójcze,
  • rodentycydy – środki gryzoniobójcze,
  • owicydy – środki do niszczenia jaj owadów i roztoczy,
  • aficydy – środki mszycobójcze,
  • akarycydy – środki roztoczobójcze,
  • larwicydy – środki larwobójcze,
  • moluskocydy – środki mięczakobójcze,
  • nematocydy – środki nicieniobójcze,
 • Herbicydy – środki chwastobójcze, w tym także regulatory wzrostu:
  • defolianty– środki do odlistniania roślin,
  • desykanty – środki do wysuszania roślin,
  • defloranty – środki do usuwania nadmiernej ilości kwiatów.
 • Fungicydy – środki grzybobójcze i grzybostatyczne
 • Atraktanty – środki zwabiające.
 • Repelenty – środki odstraszające.

Innym problemem wynikającym ze stosowania pestycydów na glebę, jest fakt, że bardzo często blokują zmianę upraw na wiele lat i stwarzają problemy związane z toksycznymi pozostałościami w produktach rolnych. Zatrucie gleby pestycydami zaszło tak daleko, że nawet, jeśli ich stosowanie zostało zarzucone, znaleziono gleby, które zawierają powyżej 2 kilo DDT na 0,1 ha, nawet wiele lat po jego ostatnim zastosowaniu. Ponadto ich stosowanie prowadzi do obniżenia aktywności biologicznej mikroorganizmów glebowych, co ostatecznie prowadzi do degradacji gleby przez obniżenie jej żyzności.

Początki wytwarzania i stosowania pestycydów datują się na połowę ubiegłego stulecia. Jednak gwałtowny i trwający do dziś wzrost liczby stosowanych pestycydów rozpoczął się po zakończeniu II wojny światowej. Już pod koniec lat 80. produkowano ponad 1000 różnych pestycydów. Obecnie liczbę dostępnych na świecie pestycydów szacuje się na 2-3 tysiące.

W Polsce obserwuje się również przyrost liczby pestycydów dopuszczonych do użytkowania. Po krótkim okresie zastoju w latach 1991-1993, spowodowanym przemianami polityczno – gospodarczymi, obecnie następuje szczególnie szybki wzrost ilości preparatów. W roku 1993 było ich ok. 450, a w roku 1996 jest ich aż 650, co oznacza, że w ciągu 4 lat przybyło 200 nowych preparatów.

Tylko w 2018 roku w Europie sprzedano 400 tys. ton pestycydów, natomiast w USA 500 tys. I co najważniejsze, zdecydowana większość wykorzystuje się do ochrony upraw. Badania na pestycydach przynoszą złe wiadomości. Wyjaławiają grunty i szkodliwe substancje przenikają do żywności. EFSA, czyli Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności podał, że przynajmniej jedna czwarta żywności spożywanej w Europie zawiera pozostałości dwóch lub więcej pestycydów. Jedne z najgorszych wyników otrzymały czereśnie i truskawki. Kolejnym problemem jest żywność spoza Unii Europejskiej. Po podpisaniu porozumienia między Unią Europejską, a krajami Mercosur, do których należą Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Wenezuela otworzyły się rynki UE na żywność produkowaną przy ograniczonym nadzorze i niskich standardach bezpieczeństwa. Do Europy bez cła napływają takie produkty jak banany, kawa, sok pomarańczowy, mięso, czy cukier. Brazylia i Argentyna należą do największych producentów wołowiny na świecie. W drugą stronę wędrują samochody i części do nich, lekarstwa i para farmaceutyki, chemia gospodarcza i kosmetyki oraz maszyny rolnicze.

Na podstawie badań naukowców z University of California, wystarczy kilka dni być na diecie złożonej z produktów „bio”, aby w naszych organizmach znacznie zmniejszyło się stężenie pozostałości pestycydów, odpowiadających za takie choroby, jak autyzm, choroby Parkinsona, czy nowotwory.

I tak poziom malationu spadł o 95%, klotianidyna o 83%, a chlorpyrifos o 61%. Matalion został uznany przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) jako związek rakotwórczy dla ludzi. Jest on w grupie organofosforanów, czyli związków wykorzystywanych w produkcji broni chemicznej! Ich wady to tylko silne działanie neurotoksyczne, wady mózgu u dzieci, zwiększona zachorowalność na autyzm, czy niższy iloraz inteligencji. Warto wspomnieć o chlorpyrifosie, należącym do organofosforanów, a który powoduje zaburzenia rozwojowe i upośledza układ odpornościowy. Wielką rolę w przypadku tego pestycydu odegrała polityka. EPA(Agencja Ochrony Środowiska) w 2017 roku chciała go zakazać, ale sprzeciwiła się temu administracja Donalda Trumpa.

Klotianidyna natomiast to środek owadobójczy, przyczynia się do wymierania pszczół. Część krajów zabroniły go używać w niektórych preparatach, m.in. Niemcy, Włochy, czy Francja. Jego pozostałości w produktach spożywczych wpływają negatywnie na ludzki mózg na etapie rozwoju. W trakcie badań ww. naukowców w moczu wykryto również pyretroidy, substancje o działaniu owadobójczym. Uszkadzają one jakość nasienia oraz DNA plemników, a także zaburzają działanie hormonów płciowych.

Pocieszające jedynie jest to, że regulacje europejskie są bardziej rygorystyczne, niż w USA, czy            w innych krajach. Kontrast, jaki tu można pokazać, to taki, że 82 pestycydy używane w amerykańskim rolnictwie są zakazane w Europie. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w kosmetykach, w Unii Europejskiej substancji zakazanych w ich produkcji jest 1372, natomiast w USA – 2. Nie zmienia to jednak faktu, że większość pestycydów jest po prostu nieprzebadana, czyli tym samym tak naprawdę nie wiemy, jakie mogą być następstwa m.in. spożywania żywności zawierającej ich różne ilości. Jedyna szansą dla nas, jest albo kupowanie jedzenia „bio”, albo właśnie ozonowanie.

Jak ważne okazuje się ozonowanie żywności pokazuje imazazil, środek grzybobójczy zapobiegający pleśnieniu. Zabezpiecza on owoce po zbiorach. Najwięcej pozostaje go na cytrusach. Jedyne szczęście jest takie, że nie przenika on do wnętrza owocu. Ma on działanie neurotoksyczne, rakotwórcze i niszczące układ rozrodczy. Ludzie, nieozonujący cytryn czy pomarańczy, niesparzający ich wrzątkiem, obierają je sobie tak po prostu i tymi rękami jedzą je następnie, nieświadomie wprowadzają te substancje do swojego organizmu. Dotyczy to zresztą rożnych innych owoców czy warzyw, które posiadają na sobie różnego rodzaju pestycydy. To pokazuje jak ważne jest w dzisiejszych czasach ozonowanie, to dbanie i ochrona organizmu przed plaga różnego rodzaju skutków ubocznych.

Innym pestycydom, takim jak boskalid, kaptan i tiabendazol udowodniono działanie rakotwórcze. Chlorpyrofis, kolejny pestycyd, powoduje zaburzenia neurologiczne, rozwojowe i autoimmunologiczne. Mimo zakazu przez UE, wykrywany ciągle jest m.in. w naszych krajowych jabłkach, co wpłynęło nie bez skutku na ich renomę.

A gdzie stwierdzono najwięcej przekroczeń w ostatnich czasach? A w takich produktach, jak: pitaja, czerymoja, papaja, papryka chili, granaty, bazylia, mięta, pietruszka, seler, burak czy kapusta pekińska.Fajnie, że limity nie były przekroczone w podrobach wieprzowych (m.in. wątrobie i nerkach), mięsie drobiowym, wieprzowym, wołowym i owczym, a także kozim mleku. Mimo to, ozonować warto nie tylko owoce i warzywa, ale również mięso, nawet gdyby miały tam być tylko śladowe ilości pestycydów.

Na szczególną uwagę zasługuje glofosat, produkowany przez Bayer(wcześniej Monsanto), a który jest składnikiem aktywnym herbicydu Roundup. Jest on niestety bardzo często stosowany przez rodzimych rolników czy ogrodników. Jest to substancja zaklasyfikowana jako rakotwórcza dla ludzi. EFSA opublikowała raport, na podstawie którego przedstawiła informacje, pokazujące liczne przekroczenia glifosatu w żywności, takiej jak m.in. soczewica, groszek czy miód. Aktualnie na rynku polskim dostępne jest kilkanaście generycznych środków zawierających w swoim składzie glifosat. Potrafi on zwalczyć prawie wszystkie chwasty, do nielicznych wyjątków należy skrzyp. Część roślin też uzyskały odporność na ten środek, np. babka lancetowata. W roku 2017 Europejska Agencja Chemikaliów przekazała, że środek ten jest silnie toksyczny dla oczu ale też zaprzeczyła by miał szkodzić reprodukcji. Występuje on w wodzie pitnej, pieczywie, kaszach, mące, makaronie, płatkach śniadaniowych, warzywach, owocach, miodzie rzepakowym a nawet w szczepionkach. Może powodować takie choroby, jak: autyzm, nieswoiste zapalenie jelit, przewlekła biegunka, zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, otyłość, choroby układu sercowo-naczyniowego, depresja, nowotwór, kacheksja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne. Okropne jest to, że herbicyd ten wciąż stosowany jest w Polsce i na całym świecie. Amerykanie przeprowadzili badania, na podstawie, których poinformowali, że wykryto go w mleku karmiących matek u 30% procent badanych kobiet. Poza tym, według danych z 2015 roku, stwierdzono obecność glifosatu w moczu u 93% badanych Amerykanów. Podobne badania przeprowadzono również w Europie, w 2013 roku. Okazało się, że największy odsetek osób, w których moczu wykryto glifosat, występuje na Malcie – 90%, a także w Niemczech, Wielkiej Brytanii i w Polsce – po 70%.

Tylko do końca lat 80 XX wieku, po połączeniu spółek Standard Oil i Farben, produkcja syntetycznych chemikaliów wzrosła aż 360 razy. Samych środków owadobójczych przybyło od 1945 roku 3300%.        I jakie są tego konsekwencje? Marnieje flora, chora jest fauna, umierają ptaki oraz rośnie agresywność insektów. Zacytuje tutaj prof. dr. nauk ekologicznych Davida Pimentela: „Pestycydy to nie tylko śmiertelne kleszcze, ale i straty światowych płodów rolnych aż o 13%.

Każdego roku pestycydów jest coraz więcej. Część została wycofana, dzięki zaangażowaniu „Zielonych”. Ale, czy na pewno? Ależ z kąt, te najbardziej szkodliwe dano do krajów Trzeciego Świata, skąd wraz z kawą, herbata, czy egzotycznymi owocami wracają ponownie krajów, które tak ostro           i restrykcyjnie pilnują ich używania. Wyliczono, że 15000 herbicydów i pestycydów w ilości  1 miliarda kilogramów rocznie trafia do gleby, wód, lasów, a potem do roślin, zwierząt i oczywiście ludzi. Pestycydy, dzięki swojemu charakterowi łatwo przenikają do tkanek piersi u kobiet i gruczołu prostaty u mężczyzn.

Wiemy już, dlaczego nastąpił gwałtowny wzrost zachorowań, na oba rodzaje raka. Pestycydy niestety potrafią naśladować estrogen(estradiol). A wiemy, że przekroczenie jego norm powoduje nowotwory i nie tylko.

Na podstawie badan naukowców z Uniwersytetu Hadassah w Jerozolimie i po pobraniu tkanki z piersi kobiet chorych na nowotwory oraz zdrowych, wykazano, że u chorych kobiet stężenie pestycydów było bardzo podwyższone.

I co zrobił rząd Izraela? Podjął bardzo mądrą i słuszną decyzję. Zakazał w rodzimej gospodarce rolnej używać pestycydów i herbicydów. Jaki był tego efekt? Nastąpił 30% spadek umieralności wśród kobiet poniżej 44 roku życia!

Czy pestycydy powodują tylko raka piersi badań i prostaty? Oczywiście, że nie. Na podstawie badań wykazano, że związki w nich zawarte są odpowiedzialne za 400% wzrostem zachorowań na raka krwi(białaczka) i mózgu u dzieci.

Natural RecourcesDefenceCouncil opublikowało informacje o tym, że u dzieci, które do 6 roku życia konsumują owoce i warzywa opryskane środkami owadobójczymi, maja 6 krotnie zwiększone ryzyko zachorowalności na raka.

A tak z ciekawości,  gdzie jeszcze wykorzystuje sie pestycydy? A w szpitalach, szkołach, budownictwie, przemyśle drzewnym, meblarskim i kosmetycznym, przez producentów opakowań dla żywności, na kolei, tramwajach i autobusach, restauracjach oraz wielu miejscach użytku publicznego. Dlatego, ja przynajmniej robię tak, że jeśli sam nie ozonuję żywności, tylko kupię juz BIO, to na wszelki wypadek ozonuję ją, przez wzgląd na opakowanie w jakim się znajduje:)

Substancji, które nas trują jest ogrom. Ta liczba to 75 000 i ciągle rośnie, z czego zaledwie około 3% poddano testom bezpieczeństwa. Oznacza to, że 97% tych związków toksycznych może swobodnie zatruwać.

Od 1 września 2008 roku w całej Unii Europejskiej obowiązują ujednolicone przepisy w zakresie dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów w żywności. Nowe przepisy mają chronić konsumentów i ułatwić wymianę handlową między krajami, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności.

Pestycydy powinny charakteryzować się dużą toksycznością w stosunku do szkodników, małą toksycznością w stosunku do pozostałych organizmów, głównie wodnych i człowieka, odpowiednią trwałością, dużą podatnością na biodegradację tak, aby po spełnieniu swojej funkcji nie szkodziły środowisku, nie kumulowały się w nim. Przykładem pestycydu stosowanego masowo w latach 60-tych w Polsce głównie do zwalczania stonki ziemniaczanej, w Azji do zwalczania komarów roznoszących malarię – jest DDT- pestycyd z grupy chloroorganicznych. Okazało się, że zarówno DDT (Azotox) jak i produkty jego rozkładu (DDE, DDD) są bardzo trwałe. Kumulują się w glebie i tkance tłuszczowej zwierząt. Mimo, że nie stosuje się go już od lat, nadal znajduje się w łańcuchu pokarmowym i jego ślady oraz produktów jego rozkładu wykrywa się nadal w środkach spożywczych.

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała każdego roku ciężkiemu zatruciu pestycydami ulega od miliona do trzech milionów ludzi, a ponad dwieście tysięcy osób umiera. Francja zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem ilości zużywanych pestycydów. Część rolników, którzy je używają skarżą się na: silne bóle głowy, stany utraty świadomości, krótkotrwałe, nagłe śpiączki, zmiany skórne, zaburzenia układu trawiennego czy białaczkę szpikową, chłoniaki, rak mózgu, prostaty i skóry.

 

Pokarmy, które najbardziej  kumulują w sobie chemię, pestycydy i herbicydy:

Truskawki

Szpinak

Jarmuz

Nektarynki

Jabłka

Winogrona

Papryka zwykła i ostra

Wisnie

Brzoskwinie

Gruszki

Seler naciowy

Pomidory

Natomiast najmniej, to:

Awokado

Kukurydza

Ananas

Cebula

Papaja

Groszek

Szparagi

Melon

Kiwi

Kapusta

Pieczarki

Melon kantalupa

Mango

Arbuz

Bataty

 

Możemy używać różnych ozonatorów żywności, ja posiadam dwa. Tańszy i droższy. Ten droższy to Ozonator żywności True Walsh, tańszy to Ozonator Linbox Corona Plus biały. Ten drugi generator ozonu zawiera wszystko, co niezbędne do usuwania zapachów, niszczenia wirusów, bakterii i pleśni, nawet do oczyszczania wody pitnej. Woda ozonowa ma szeroki zakres zastosowania: detoksykacja chemiczna rolnictwa na owoce i warzywa, ochrona i piękno skóry, dezodoryzacja i wybielanie, szczotkowanie zębów. Jest przenośny, może być transportowany i używany z jednego pokoju do drugiego. Moc znamionowa 12W, energooszczędna i zapewnia długi okres przydatności do spożycia. Działa w naturalny sposób, bez żadnych chemikaliów. Ozon możemy w nim wykorzystać nie tylko do ozonowania żywności. Ozon może poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach, zabić bakterie, usunąć specyficzny zapach, może być stosowany do dezodoryzacji w lodówce. Ozon rozpuszczony      w wodzie może być używany do mycia twarzy, kąpieli, mycia naczyń, żywności i warzyw, wydłużając czas świeżości.

Czym one się różnią? No na pewno ceną. True Walsh jest ponad 10 razy droższy. Ale w sumie oba spełniają znakomicie swoja role. True Walsh jest zamykany, a wiadomo, ozon jest szkodliwy. Na początku zacząłem ozonować w zamkniętym pomieszczeniu, niestety, niewielkie, bo niewielkie ilości ozonu czułem. Dlatego, jeśli ozonowalibyśmy w zamkniętym pomieszczeniu to wyozonowaniu żywności radzę to pomieszczenie przewietrzyć. Ja posiadam taras i tam ozonuje żywność, jeśli ktoś posiada np. piwnicę, czy balkon to tam radzę ozonować żywność. Ponieważ True Walsh jest zamykany, to można w nim ozonować bez wody żywność, oczywiście efekt będzie słabszy. Można tez ozonować bez wody inne rzeczy, jak np. telefon, czy zabawki dziecka, a z żywności np. ryż.  Dodatkowo True Walsh posiada dwa typy ozonatora, jeden na zamykanej klapie ma lampę UV,  a drugi nie ma. Głównie właśnie ten ozonator ja wykorzystuję, natomiast ten drugi również zakupiłem, aby po pierwsze mieć awaryjnie, a po drugie mam zamiar ozonować nim samochód:) Natomiast ten drugi ozonator wykorzystuje mój wujek i bardzo sobie go chwali. Należy do miski nalać wody, następnie włożyć tam owoce, warzywa, czy mięso, które chce się ozonować i należy robić to tak długo, jak w ozonatorze True Walsh, czyli około 20 min. Ponieważ ozonator True Walsh jest troszeczkę bardziej skomplikowany, przedstawię pytania i odpowiedzi z jego instrukcji oraz które sam zadawałem.

Ozonator True Wash, najczęstsze pytania i odpowiedzi:

 1. Codokladnie należynacisnać w ozonatorze True Wash, aby wyczyscic go raz na tydzien?
 2. Nie trzeba nic naciskać, czyszczenie przeprowadza się ręcznie. Nie polecałbym używać octu, ze względu na zapach, lepiej kwasek cytrynowy.
 3. Moje urządzenie wydziela dziwny zapach po każdym cyklu mycia. Dlaczego tak się dzieje?
 4. Zabieg mycia TRUE WASH przebiega w zamkniętej strefie, mimo to urządzenie może emitować niewielką ilość ozonu, jeśli urządzenie zostanie otwarte zanim się oczyści. Zazwyczaj urządzenie oczyszcza się pod koniec cyklu przed otwarciem pokrywy. Zintegrowany filtr z węglem aktywnym zapobiega emisji ozonu z urządzenia.
 5. Ile rzeczy mogę zmieścić w TRUE WASH?
 6. Pojemność załączonego kosza wynosi 8 litrów, a jego wymiary wewnętrzne to : 25cm śr. oraz 15,8cm gł.. Przykładowo w koszu jednorazowo można umieścić: 10 jabłek, 5 dużych pomarańczy oraz 1 mały melon.
 7. Czy mogę sterylizować urządzenia elektroniczne?
 8. Tak! Wystarczy umieścić w koszu urządzenie elektroniczne, które chcesz zdezynfekować. NIE DODAWAJ WODY. Zamknij pokrywę i naciśnij przycisk POWER [URUCHOM], a następnie ikonę URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH.
 9. Do ilu cykli można ponownie wykorzystać wodę przed wymianą?
 10. Przed wymianą możesz użyć wodę kilka razy dla tej samej grupy produktów. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wymieniaj wodę po każdym cyklu. TW988 5
 11. Jaka jest długość fali światła UV?
 12. Urządzenie wykorzystuje bakteriobójczą lampę UV-C o długości fali 254nm.
 13. Jak skuteczne jest światło UV przeciwko zarazkom i bakteriom?
 14. Przeprowadzone testy wykazują silne działanie przeciwbakteryjne i bakteriobójcze światła UV, aktywnego tlenu i wody, osiągając poziom [99,999%] redukcji E.coli 0157:H7 na sałacie rzymskiej i lodowej. Nie ma znanych bakterii ani wirusów odpornych na proces sterylizacji wykorzystany w urządzeniu TRUE WASH.
 15. Co to jest ozon (O3)?
 16. Ozon to cząsteczka składająca się z trzech atomów tlenu. Dwa atomy tlenu tworzą podstawową cząsteczkę tlenu – tlen, którym oddychamy, który jest niezbędny do życia. Trzeci atom tlenu może odłączyć się od cząsteczki ozonu i ponownie połączyć się z cząsteczkami innych substancji, zmieniając ich skład chemiczny. To właśnie ta zdolność do reagowania z innymi substancjami pomaga w skutecznej dezynfekcji.
 17. Czy ozon (O3) jest bezpieczny?
 18. Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wymaga, aby wydzielanie ozonu przez urządzenia medyczne do użytku w pomieszczeniach nie przekraczało 0,05 ppm. Proces czyszczenia w TRUEWASH zachodzi w zamkniętej strefie, która nie emituje O3. Urządzenie czyści się pod koniec cyklu przed otwarciem pokrywy. Zintegrowany filtr z węglem aktywnym zapobiega emisji O3 z TRUEWASH.
 19. Dlaczego po uruchomieniu trybów automatycznych ustawiony jest czas trwania cyklu?
 20. Te tryby zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie i szybko czyścić i dezynfekować niektóre przedmioty. Oprócz trybów automatycznych możesz również wydłużyć ustawiony czas czyszczenia przedmiotów takich jak np. owoce o grubszej skórce, takie jak melony.
 21. Ile litrów mieści zbiornik na wodę?
 22. Zbiornik na wodę mieści około 2 szklanek wody kranowej (600ml).
 23. Jakim rodzajem wody można napełnić zbiornik?
 24. Dopuszczalna jest zimna woda pitna.
 25. Jak często należy czyścić urządzenie?
 26. Wskazane jest czyszczenie urządzenia raz w tygodniu lub gdy nagromadzi się widoczny brud. Jeśli używasz urządzenie częściej, może być konieczne częstsze czyszczenie urządzenia.
 27. Jak dezynfekować małe ziarna i ryż?
 28. Zalecane jest umieszczenie jednorazowego filtra do kawy w koszu urządzenia i napełnienie go ziarnami. Dzięki temu nie przedostaną się do właściwego filtra.
 29. Jak dezynfekować warzywa liściaste i produkty sałatkowe?
 30. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, pomocne jest ręczne wymieszanie warzyw w koszu pomiędzy cyklami czyszczenia
 31. Czy lampa UV w ozonatorze nie jest może szkodliwa na jedzenie?
 32. Lampa nie ma ujemnego wpływu na jedzenie, zabija bakterie.  Światło UV jest szkodliwe dla oczu ale ten problem nie występuje w True Wash ponieważ jest tak umieszczona, że podczas pracy nie ma z nią kontaktu wzrokowego.

Czy do ozonowania żywności musimy używać ozonatorów? Oczywiście, ze nie.

W niektórych sklepach można kupić środek neutralizujący obecność pestycydów. Istnieje też domowy sposób ich pewnej neutralizacji, który polecają lekarze od leczenia przyczyn. Należy do 4 litrów wody(z zachowaniem proporcji w przypadku jej większej ilości) dodać 5-procentowy ocet destylowany lub łyżeczkę kwasu solnego o stężeniu 1% na tę sama ilość wody.  W tak przygotowanym roztworze należy zanurzyć produkty spożywcze ( w tym mięso, warzywa oraz owoce) na godzinę, następnie spłukać przefiltrowana wodą. Metoda ta została udokumentowana badaniami wykonanymi w Izraelu.

Produkcja żywności polega na tym, aby zyski były jak największe, natomiast koszty jak najmniejsze. Czyli wyprodukowane ma być jak najwięcej, jak najtaniej, tracąc przy tym bardzo mało. Najważniejsza jest wydajność. Dlatego wykorzystywane na szeroka skalę są pestycydy, azotany, fosforany, hormony. Rynek wszystko wchłonie, przecież każdy musi jeść. Najlepiej byłoby żywność produkować samemu, w domowym ogródku czy działce. Nie każdy ma na to czas, a jeśli ma to pewnie i tak jest żywność, której nie wyhoduję, tylko musi kupić w sklepie. Ponadto do końca i tak nie możemy być pewni takiej żywności. To, że nie stosujemy np. nawozów, to nie znaczy, że sąsiad nie stosuje, a wszystko przechodzi z gleby sąsiada do naszej z czasem. Ponadto deszcze tez nie są za zdrowe. Mój tato kiedyś miał piękne zbiory kapusty, później były one fatalne. Wszystkiemu były nie zdrowe deszcze. Kapusta zresztą jest jednym z najbardziej opryskiwanych warzyw. Jeśli nie kupimy jej w formie „bio”, lub właśnie nie użyjemy ozonatora żywności, to nie radzę jej jeść a na pewno już robić soków! Ja osobiście codziennie robię soki, najpierw używałem kapustę „bio”, natomiast teraz, jak nie mam już     z działki, po prostu ją ozonuję i nie wyobrażam sobie inaczej robić.

Ozonowanie  – o co tutaj chodzi?

Ozonowanie polega na oczyszczaniu aktywnym tlenem. Ozonować (sterylizować) możemy m.in. żywność i to nas w tym momencie najbardziej interesuje. Tlen będąc w stanie wolnym składa się z cząsteczek dwuatomowych O2 oraz trójatomowych, czyli O3. Ta druga forma to ozon, inaczej altropowa odmiana tlenu. podsumowując, ozon jest tlenem posiadającym jeden dodatkowy atom, który po uwolnieniu oddziaływuje na ozonowana substancję. Ozon to bardzo skuteczny i naturalny sterylizator, świetnie rozpuszczający się w wodzie. Dotlenia ją i co najważniejsze usuwa z niej zanieczyszczenia, takie jak np. chlor, czy żelazo. Działa tez na bakterie, wirusy i grzyby.

Ozonowanie żywności a bezpieczeństwo.

Jest to metoda zupełnie bezpieczna. Bezpieczna, ponieważ ozon bardzo szybko ulega rozkładowi(najlepiej w wodzie), natomiast po utlenieniu zanieczyszczeń zostaje przekształcony w zwykły dwuatomowy tlen.

Jakie są zalety ozonowania żywności?

Likwiduje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby. Usuwa również z żywności pestycydy, azotany, fosforany, azotyny, antybiotyki, hormony, konserwanty, czy zanieczyszczenia mikrobiologiczne oraz metaliczne. Odświeża tez i oczyszcza produkty spożywcze, poprawia ich smak oraz przedłuża przydatność do spożycia.

Ozonowanie – troszeczkę historii.

Technologie ozonowania wody wykorzystywano od ponad 100 lat. Najpierw pierwszy raz wykorzystano we Francji w 1906 roku, a następnie w USA, zaledwie dwa lata później. 26 czerwca 2001 roku FDA i USDA zatwierdziły w USA ozon, jako środek, który zwalcza drobnoustroje w różnych rodzajach żywności, włącznie z mięsem. W przemyśle żywieniowym nastąpił przełom. Na świecie ozonowanie jest stosowane w branży spożywczej coraz bardziej. W Polsce dezynfekcja żywności ozonem w zakładach przemysłowych wciąż pozostaje natomiast technologią innowacyjną i mało znaną. Między innymi, dlatego, że jest (podobno) za droga.

Ozonowanie wody

Ozonowana woda, wypita, bardzo doenergetyzowuje organizm. Ponadto nasącza go ona aktywnym tlenem. Picie ozonowanej wody jest jednym z podstawowych elementów kuracji aktywnym tlenem. Ci z Was, którzy przeczytali inne mój „Zapper w Praktyce – Nieznane Kuracje”, mogą pamiętać, iż picie wody ozonowanej jest ważnym zabiegiem towarzyszącym stosowaniu Zappera Becka w procesie  pozbywania się AIDS, żółtaczki itp. Wskazane jest picie takiej wody między posiłkami.  Picie takiej wody dodatkowo z łatwością unieszkodliwia bakterię Helicobacter Pylori, szybko likwidując przyczynę ewentualnych wrzodów żołądka.

Ozonowanie wody ma jeszcze inne zalety. Dokonuje ono odkażenia wody (likwidując ponad 99% bakterii) i robi to setki lub nawet tysiące razy szybciej, niż chlor.  Ponadto ozon rozkłada w dużym stopniu ewentualne inne zanieczyszczenia wody, w tym wiele związków chemicznych, na przykład pestycydów.

 

Uwagi praktyczne do procesu ozonowania wody.

 

Proces ozonowania wody powiązany jest z koniecznością przepuszczenia ozonu lub powietrza z ozonem przez  wodę w naczyniu. Wiąże się to z wydzielaniem się ozonu z naczynia z wodą. Ozon wdychany w wyższych stężeniach (jak w tym przypadku), podrażnia płuca. Należy, więc unikać jego wdychania. Nie ma problemu, gdy ozonujemy wodę na zewnątrz, ale gdy robimy to w zamkniętym pomieszczeniu, należy pomyśleć o jego odprowadzeniu, na przykład poprzez uruchomienie wentylatora wmontowanego w otwór wentylacyjny i uchylanie któregoś okna. W domach z nowoczesnymi oknami nie ma nawet sensu uruchamianie  wentylatora, gdy okna są pozamykane. Ozonując wodę, robię to w łazience, i raczej unikam przebywania w tym pomieszczeniu przez czas trwania procesu ozonowania wody – następnie wyłączam ozonator, zabieram wodę i przez kilka minut unikam przebywania w łazience, do czasu odprowadzenia nadmiaru ozonu z pomieszczenia przez wentylator. Ozon rozłoży się sam, do zupełnie bezpiecznych wartości, nawet bez dodatkowego wentylowania czy też wietrzenia, w 20 min, pozostały lekki zapach nie jest w najmniejszym stopniu niebezpieczny – kształtuje się pewnie w granicach 0,01 – 0,05 ppm, a więc jest, jak sądzę, nieszkodliwy.

Trzeba tu nadmienić, iż wdychanie małych / śladowych ilości ozonu jest korzystne dla zdrowia. Przez ilości śladowe rozumiem ilości minimalnie poniżej 0,01 – 0,03 ppm (ppm – cząsteczek na milion), które  to stężenie jest wyczuwalne przez ludzi. Wielu z nas zauważyło jak  dobrze czujemy się po burzy – jest to skutek wieloaspektowego oddziaływania śladowych  ilości ozonu w atmosferze. Szkodliwe jest tylko wdychanie nadmiernych ilości ozonu. Gdy wyraźnie czujemy jego zapach, opuszczamy pomieszczenie i czekamy aż większość ozonu ulegnie degradacji do cząsteczek dwuatomowych (ok. 20 min).

Najlepiej jest przyjmować wodę ozonową między posiłkami. Trudno przecenić stałe picie takiej wody. Nawadnia, natlenia (polepszając szereg procesów metabolicznych, dodaje energii, podnosi pH.

 

 

Ozonujmy żywność i nie tylko nią, a na pewno będziemy zdrowsi!

Latest posts by docMichael (see all)