Lotne związki organiczne to substancje organiczne, znajdujące sie w powietrzu, szkodzą zarówno środowisku jak i ludziom. Nie wszystkie LZO są szkodliwe, ale większość jest i szkodliwa i znajduje się na liście związków rakotwórczych.

 

Najpopularniejsze to:

1. Aceton (farby, zmywaczem, materiały wykończeniowe).

2. Benzen (barwniki, detergenty, leki, pestycydy).

3. Dichlorobenzen (dezodoranty, pestycydy, środki owadobójcze).

4. Etanol (kleje, lakiery).

5. Formaldehyd (meble, tapety, panele, lakiery do paznokci, mydła, ubrania).

6. Octan butylu (linoleum, uszczelnienia).

7. Toluen (barwniki, detergenty, perfumy, wysokooktanowe paliwa lotnicze, przemysł farmaceutyczny).

8. Terpeny (dezodoranty, papierosy, środki czystosci, nabłyszczacze).

 

Te wszystkie substancje uwalniają się z farb, barwników,ubrania, a łącząc się z tlenkami azotu i wraz z promieniami słonecznymi wywołują smog fotochemiczny.

 

Tlenku azotu – to kolejne niebezpieczeństwo. Trafiają do atmosfery w wyniku spalania węgla, ropy naftowej i gazu. Należą do najgroźniejszych związków zanieczyszczających atmosferę. Płyta gazowa, ogrzewanie gazowe, transport i produkcja nawozów sztucznych to bardzo popularne czynniki ekspozycji tlenku azotu.

 

Tlenku siarki – rodzina gazów używana m.in. do produkcji lekarstw(w tym antybiotyki), barwnikow, sztucznych nawozow, środkow ochrony roslin, czy też konserwowania wybranych produktów spożywczych. Emisja tych związków do powietrza jest przez zakłady przemysłowe i indywidualne gospodarstwa domowe, w których wciąż pali się węglem.

Kwaśne deszcze to odpady atmosferyczne zawierające kwasy wytworzone wskutek reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw i produkcji przemysłowej, czy też wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych.

 

Benzen – to związek organiczny wykorzystywany w przemyśle jako rozpuszczalnik oraz substrat reakcji chemicznych. Jest wielkim zagrożeniem, ponieważ jest składnikiem benzyny, przez co jest wszechobecny. Nawet niewielkie ilości mogą wyrządzić nam szkodę. Trucizna ta atakuje wątrobę, nerki, płuca, serce, czy mózg. W tej grupie związków organicznych mamy też benzo(a)potem, substancje emitowana przez rury samochodowe, papierosy, a głównie przez piece i kotły. Wydziela się podczas spalania węgla, drewna i śmieci, głównie tworzyw sztucznych typu PET. Potrafi przenikać do układu oddechowego i krwiobiegu, zwiększając wystąpienie groźnych chorób….

 

Smog ozonowy jeden z rodzajów zanieczyszczenia powietrza w miastach. Powstaje w procesie z udziałem tlenków azotu, podczas którego następuje tworzenie się ozonu i jego rozpad. Niemowlęta oraz osoby zamieszkujące miast są szczególnie narażone. Dzieci w wózkach szczególnie mają jego obciążenie, ponieważ smog ozonowy unosi się na wysokości oddechowej niemowlaka, przebywającego ciągle przy ziemi. Nasila on alergie i przewlekle zapalenie oskrzeli.

 

Tlenek węgla – inaczej czad. Bezbarwny, bezwonny, bezsmakowy gaz. Zostaje uwalniany, gdy nie zostaje dostarczona odpowiednią ilość tlenu do pełnego spalania różnych paliw (drewna, oleju, ropy, benzyny, czy gazu).

Zachęcam do zakupu oczyszczacza powietrza lub dobrego jonizatory, większość naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych…

 

Metale ciężkie – oddychamy skażonym powietrzem, w którym unoszą się toksyczne pyły wraz z drobinkami metali ciężkich. Opadają one do wody, która pijemy i w ziemię, w której rosną rośliny będące naszym pożywieniem. Zanieczyszczona jest pasza, która karmi się zwierzęta. Metale ciężkie sa toksyczne i komuluja się w naszym organizmie. Atakują przede wszystkim wątrobę i nerki, układ krwionośny i sercowo naczyniowy.

 

Powietrze, którym oddychamy, zawiera metale: żelazo, chrom, miedź, cynk, ołów, rtęć, kadm, nikiel, arsen.

 

Groźne są też neurotoksyny, zaliczane do metali ciężkich(substancje egzogenne), czy związków endogennych(wytwarzane w czasie wzmożonego pobudzenia organizmu, skutkuje nadmiernym wytwarzaniem neuroprzekaźników) i szkodzą komórkom nerwowym, czy tkance nerwowej. Najpopularniejszym mikroorganizmem produkującym neurotoksyny są sinice.

Polska jest jednym z największych emiterów ołowiu, kadmu i rtęci w Europie przez zasilanie energetyki i przemysłu węglem. Toksyny akumulują się w glebie, wodzie i organizmach żywych i trafiają do żywności odkładając się później w szpiku kostnym, nerkach, nadnerczu, wątrobie i mózgu.

Ołów,kiedy dostanie się do środowiska, zostaje w nim bardzo długo. Trzeba kilkuset lat, aby uległ całkowitej degradacji. W biorezonansie najwięcej olowiu wychodzi mi u osób zamieszkujących miasta. Ołowiem zanieczyszczone są morza, rzeki i jeziora przez ścieki z zakładów produkcyjnych. Najwięcej olowiu znajduje się w ziemniakach i mleku krowim. Ołów trwałe wbudowuje się w kości i stopniowo atakuje nasz krwiobieg. Powoduje różne choroby.

 

Najbardziej toksyczne metale ciężkie to: arsen, ołów, rtęć i kadm.

 

Piotr Warchoł
Latest posts by Piotr Warchoł (see all)